Business improvement

Lighthouse biedt naast investeringstrajecten ook de business consultancy zónder financiële investering. Vanuit Lighthouse Business Improvement B.V. ondersteunen we commerciële, middelgrote organisaties bij het realiseren van groei en blijvende resultaatverbetering. Ook bij economisch zwaar weer.

Uw organisatie kan profiteren van onze expertise als:

  • -  de resultaten achterblijven;
  • -  kostenreductie nodig is en de kaasschaaf-methode niet meer werkt;
  • -  omzetgroei mogelijk lijkt, maar nog niet gerealiseerd wordt;
  • -  u versnelling van de groei wilt realiseren.

Wij zorgen ervoor dat uw organisatie (sneller) gaat groeien en blijvend beter presteert. Samen met u stellen we ambitieuze maar realistische doelen op. We ontwikkelen een strategie die past bij uw organisatie en waarmee uw bedrijf een duurzaam concurrentievoordeel behaalt.

De werkzaamheden binnen Lighthouse Business Improvement worden uitgevoerd door Emile Schoenmaker en Jitze Jongsma. Daarnaast werken we samen met ervaren managers en consultants uit ons netwerk.

Wilt u weten hoe de prestaties van uw onderneming kunnen verbeteren? Neem Contact op