top of page
container-foto contactform.jpg

ONZE AANPAK

HOE WERKT LIGHTHOUSE

Als we denken dat Lighthouse van toegevoegde waarde kan zijn voor een onderneming, onderzoeken we eerst of een samenwerking zinvol is. Een investeringstraject vraagt veel van beide partijen in toewijding en betrokkenheid. Daarom zoeken we grond voor vertrouwen en overeenstemming in visie. Zijn we het eens over waar het bedrijf naartoe kan en moet? Wat zijn de te nemen stappen? En is Lighthouse daar de geschikte partij voor?

 

Als dat zo is, starten we een uitgebreid onderzoek naar het bedrijf en maken we een analyse van de strategische, organisatorische en financiële positie van de onderneming. Op basis daarvan maken we een duidelijk plan waarin we de basis leggen voor duurzame groei.

 

Als we eenmaal samen aan de slag gaan, is Lighthouse een gelijkwaardige partner van de ondernemer. Onze mensen zijn zichtbaar in de organisatie en zetten samen met het management de schouders eronder. We sturen op resultaat en houden altijd de doelen voor ogen. Dat doen we op een integere en transparante manier, zonder misbruik van machtsposities. Een faire deal voor alle betrokken partijen is altijd het uitgangspunt.

bottom of page