top of page
Vuurtoren Scheveningen.jpg

ONZE PROJECTEN

Hieronder vindt u een overzicht van zowel participaties waar we momenteel actief in zijn als afgeronde participaties. Per participatie vindt u een korte omschrijving van de onderneming en hoe Lighthouse binnen deze ondernemingen betrokken bij is.

Image by ThisisEngineering RAEng

IT-ONDERNEMING IN AUTHENTICATIESOFTWARE

Toen deze leverancier van unieke authenticatiesoftware Lighthouse benaderde, was het bedrijf de start-up fase net voorbij. Om de verwachte groei in goede banen te leiden was er ondersteuning nodig. Maar ook een financiële impuls zou het bedrijf in een stroomversnelling moeten brengen.

 

Samen met de ondernemers heeft Lighthouse allereerst een groeistrategie ontwikkeld. Deze strategie had niet alleen invloed op de organisatie, maar ook op de ‘roadmap’ voor verdere productontwikkeling. In deze fase besteedden we ook al aandacht aan latere verkoop van de onderneming. Want wanneer je een beeld hebt van welke potentiële koper het beste past bij de organisatie, kun je daar in een eerder stadium al rekening mee houden.

 

Om onze gezamenlijke ambities realiseren hebben we de organisatie zo slagvaardig en flexibel mogelijk gemaakt, en de organisatiekosten drastisch teruggebracht.

 

Toen we eenmaal bezig waren met de mondiale uitrol van het product, werden we benaderd door een grote internationale speler. Deze heeft de gehele onderneming, na een uitgebreide due diligence, overgenomen.

INGENIEURSBUREAU IN PROCESCHEMIE

Sinds enkele jaren is Lighthouse betrokken bij een middelgroot ingenieursbureau gespecialiseerd in proces-chemie. Deze innovatieve onderneming maakt chemische processen beter, schoner en goedkoper. Naast de bedrijfseconomische aspecten speelt ook duurzaamheid een grote rol.

 

Het bijzondere van dit bedrijf is dat het, naast het contractwerk, ook eigen technologieën ontwikkelt: denk aan de productie van groen biogas, groene brandstoffen voor benzine- en dieselmotoren en CO2-afvangst. Daarmee is deze onderneming uniek in de markt.

 

Lighthouse is betrokken bij de financiering van de activiteiten en bij het commercieel uitrollen van de nieuwe technologieën. Hierdoor maken we samen met de ondernemers het bedrijf succesvoller, schaalbaar en winstgevender.

Image by CDC
Image by Brian Kostiuk

HIGH-TECH BEDRIJF IN DE CHIPINDUSTRIE

Dit bedrijf was in een moeilijke fase gekomen als gevolg van een aantal foutieve keuzes in het verleden, gecombineerd met een verslechterde markt. Lighthouse zag er een mooie uitdaging in, en startte met een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming.

 

We namen de eerste maatregelen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, maakten een scherpe strategische analyse en namen de operationele processen onder de loep.

 

Door snelle en effectieve actie was het bedrijf binnen 6 maanden weer winstgevend. Vervolgens hebben alle betrokkenen hard gewerkt om het bedrijf ook op de lange termijn optimaal te laten presteren.

 

Een goed lopende onderneming betekent ook een goed financierbare onderneming. Nu, twee jaar later, is de volledige herfinanciering van de onderneming geregeld en is het bedrijf klaar voor explosieve groei. Samen met de DGA blijft Lighthouse eraan werken om de organisatie verder te professionaliseren en deze groei mogelijk te maken.

bottom of page